Skip to main content

Generating PDF Tables with Javascript

สวัสดีครับ ในวันนี้จะขอแนะนำ Plugin Javascript เกี่ยวกับการ Export PDF ที่ดีมาก ๆ อีก 1 ตัวครับ
โดยการทำงาน คือ สามารถ Export ข้อมูล ตาราง Html Table เป็น PDF ได้ทันทีสะดวกมาก ๆ เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://github.com/simonbengtsson/jsPDF-AutoTable

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการนำไปใช้งานครับ

ตัวอย่าง Code แบบเต็ม ๆ ที่ https://github.com/simonbengtsson/jsPDF-AutoTable/tree/master/examples

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://github.com/simonbengtsson/jsPDF-AutoTable