Skip to main content

Upload Image File To Base64 String And Resize Image

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้ว

วันนี้เรามีเทคนิค ง่าย ๆ  ในการ อัพโหลดรูปภาพ เป็น ข้อมูล Base64 String และ Resize Image Thumbnail มาฝากกันครับ

โดยข้อมูล base64 นี้จะเป็นข้อความ สามารถเก็บลง Database ได้เลย ทำให้ไม่ต้องเก็บเป็นไฟล์รูปจริงครับ
แต่มีข้อเสียคือ หากรูปมีจำนวนมาก หรือ รูปมีขนาดใหญ่ จะทำให้ Database ของเราใช้พื้นที่มากขึ้นครับ

มาเริ่มกันเลย ตัวอย่างในบทความนี้จะใช้ Angular นะครับ สำหรับเพื่อน ๆ ที่เขียนด้วยภาษา หรือ เครื่องมือ อื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เลยครับ

Read More