Skip to main content

NodeJs & Express Js CRUD MySQL Part 1

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งาน Nodejs ในการ CRUD หรือ (create,read,update,delete) กันครับ โดยในบทความนี้จะแสดงถึงตัวอย่างการใช้งานเลยครับ

เครื่องมือที่เราจะใช้ในบทความนี้มีดังนี้ครับ

1.NodeJs https://nodejs.org/
2.ExpressJs  https://expressjs.com
3.MySQL (ในที่นี้ผมขอใช้ MySQL ที่ติดมากับ Xampp ครับเพราะง่ายดี)
https://www.apachefriends.org/index.html

Read More