Skip to main content

Laravel 5.7 Integrate with SB Admin 2 Bootstrap Admin Theme

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ การนำ SB Admin2 นำมาใช้เป็น Theme ใน Laravel ของเราครับ ซึ่ง SB Admin2 นี้จะมาพร้อมกับ Bootstrap 4  สามารถดูตัวอย่างแบบเต็ม ๆ ได้ที่

https://startbootstrap.com/themes/sb-admin-2/

Read More

Laravel 5.7 Basic CRUD Tutorial

สวัสดีครับ ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว เราได้ทำการติดตั้ง Laravel 5.7 และ สร้างฐานข้อมูล blog กันมาแล้ว ในบทความนี้เราจะมาเขียน CRUD การ เพิ่ม แก้ไข และ ลบ ข้อมูลกันครับ

Read More

HOW TO INSTALL PHP LARAVEL 5.7

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้ง Laravel กันครับ ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง laravel จะมีหลาย Version มาก ๆ และ ในบทความนี้จะใช้ Version 5.7 เป็นตัวอย่าง ครับ

ก่อนการติดตั้ง เรามาตรวจสอบ ความต้องการของระบบเบื้องต้นกันก่อนครับ

1.โปรแกรม composer ในการติดตั้ง Laravel จะต้องติดตั้งผ่าน composer เท่านั้นครับ ใครยังไม่มีคงต้องไปหาติดตั้งกันมาก่อนครับ

2.โปรแกรมจำลอง Server ตัวอย่างจะใช้โปรแกรม Xampp ครับ

เพิ่มเติม สำหรับ laravel 5.7 ให้ใช้ php version ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7.1.3 ขึ้นไปครับ

Read More