Skip to main content

HOW TO INSTALL PHP LARAVEL 5.7

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้ง Laravel กันครับ ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง laravel จะมีหลาย Version มาก ๆ และ ในบทความนี้จะใช้ Version 5.7 เป็นตัวอย่าง ครับ

ก่อนการติดตั้ง เรามาตรวจสอบ ความต้องการของระบบเบื้องต้นกันก่อนครับ

1.โปรแกรม composer ในการติดตั้ง Laravel จะต้องติดตั้งผ่าน composer เท่านั้นครับ ใครยังไม่มีคงต้องไปหาติดตั้งกันมาก่อนครับ

2.โปรแกรมจำลอง Server ตัวอย่างจะใช้โปรแกรม Xampp ครับ

เพิ่มเติม สำหรับ laravel 5.7 ให้ใช้ php version ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7.1.3 ขึ้นไปครับ

ติดตั้งด้วยคำสั่ง composer

การติดตั้งด้วยคำสั่ง composer ก่อนอื่น เปิด Command Prompt (CMD) จากนั้น Cd เข้าไปยัง Part ที่เราต้องการติดตั้งก่อนครับ

ตัวอย่างติดตั้งไว้ที่ D:/xampp/htdocs/

รอสักครู่ composer จะทำการ Download laravel มาไว้ในเครื่องของเราครับ

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ทดลองเข้าหน้าเว็บ http://localhost/blog/public หากติดตั้งสำเร็จจะแสดงหน้าจอ Laravel ดังภาพ

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Connect Database MySQL

เมื่อติดตั้ง laravel เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการตั้งค่า ฐานข้อมูลกันต่อครับ
ไปที่ http://localhost/phpmyadmin สร้าง Database ที่ชื่อ blog

เมื่อสร้าง Database blog เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเรามาแก้ไขไฟล์ .ENV เพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Database กันต่อ ครับ

ไปที่ xampp/htdocs/blog/.env แก้ไขชื่อ database ดังภาพ

Database Migrations

ในตัวอย่างนี้จะใช้ คำสั่ง Command Line ในการสร้าง ตารางต่าง ๆ ในฐานข้อมูล

สามารถดูตัวอย่างการใช้งาน Migrations ได้ที่ https://laravel.com/docs/5.7/migrations

ซึ่งใน laravel เราจะใช้คำสั่ง artisan สามารถศึกษาการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ได้ที่

https://laravel.com/docs/5.7/artisan

ในตัวอย่างนี้เราจะสร้างตาราง blog เพื่อเก็บข้อมูลการสร้างบทความต่าง ๆ ครับ

ก่อนอื่นเรามาสร้างไฟล์ migration สำหรับตาราง blog กันก่อนด้วยคำสั่ง

เมื่อรันคำสั่งเรียบร้อยแล้ว  laravel จะสร้างไฟล์ xxx_create_blog_table.php ไว้ที่ Folder blog/database/migrations

เปิดไฟล์ xxx_create_blog_table.php  เพื่อเขียนคำสั่ง กำหนดโครงสร้างของตาราง

จากนั้น run คำสั่ง

สำหรับใครที่ติด Error ให้ลบ Table ทั้งหมดที่อยู่ใน Database  blog ทิ้งไปก่อนครับจากนั้น
ให้ลองทำตามนี้ครับ

ไปที่ blog/app/Providers/AppServiceProvider.php

เพิ่ม Code ดังนี้ครับ

อ้างอิง

https://stackoverflow.com/questions/49974357/laravel-5-6-17-php-artisan-migration-error-with-php-7-2

จากนั้น Run คำสั่ง php artisan migrate อีกครั้งครับ

เมื่อเข้าไปดูใน phpmyadmin จะพบว่ามีการสร้างตาราง Blog และ ตาราง user มาให้เรียบร้อย

สำหรับในตอนนี้ เราได้ทำการติดตั้ง laravel 5.7 และ ได้มีการสร้าง ตาราง blog ด้วยคำสั่ง artisan กันมาแล้ว สำหรับตอนต่อไปจะเป็นการ เขียน CRUD เพิ่มแก้ไขและ ลบ ข้อมูล กันต่อครับ