Skip to main content

การใช้งาน Firebase Authentication ด้วย React JS

สวัสดีครับ สำหรับในบทความนี้จะเกียวกับ การใช้งาน Firebase Authentication กันครับ โดยในตัวอย่างจะใช้ React Js ซึ่งในบทความนี้จะต่อเนื้องจากบทความที่แล้วครับ

การใช้งาน Firebase Realtime Database ด้วย ReactJs

จาก เนื้อหาในตอนที่แล้ว เราได้ทำการสร้าง App ง่าย ๆ ให้สามารถ บันทึก และ แก้ไข ข้อมูลกันไปแล้ว แต่ในตอนนี้ เราจะมาเพิ่มหน้าจอ ให้สามารถ Login และ Logout ได้ครับ

โดยวิธีการใช้งาน Firebase Authentication โดยละเอียด ดูได้ที่

https://firebase.google.com/docs/auth/web/password-auth?authuser=0

Read More

การใช้งาน Firebase Realtime Database ด้วย ReactJs

สวัสดีครับ ในบทความนี้จะเป็นบทความแรกที่เขียนเกี่ยวกับ ReactJs  และ Firebase ครับ เนื่องจากบทความที่ผ่าน ๆ มาจะเกี่ยวกับการใช้งาน JQuery หรือ PHP เป็นส่วนใหญ่ครับ

ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้น จะไม่ได้อธิบายถึง  คำสั่ง หรือ หลักการทำงานต่าง ๆ  ของคำสั่ง เช่น state , props หรือ component ต่าง ๆ (เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ 555) สามารถหาดูเพิ่มเติมใด้จากเว็บอื่น ๆ เนื่องจากมีท่านอื่น ๆ อธิบายใว้ดีมากแล้วครับ
Read More