Skip to main content

Angular Save As Text File

สวัสดีครับ ในบทความวันนี้เราจะมาแนะนำ การ บันทึก ข้อความ เป็น Text File ด้วย Angular  กันครับ

ไฟล์ app.component.ts

ไฟล์ app.component.html

ผลการทำงาน เมื่อคลิกที่ Save AS Text File จะ Download ไฟล์ text ตามตัวอย่าง