Skip to main content

Ubuntu 18.04 Install Composer With XAMPP

The steps to install Composer on Ubuntu with XAMPP

1.Install composer using the below command.
sudo curl -s https://getcomposer.org/installer | /opt/lampp/bin/php

2.Create a soft link
sudo ln -s /opt/lampp/bin/php /usr/local/bin/php

3.Move the composer.phar to the bin folder by using the below command.
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

 

 

BASIC RESTful Web API PHP/MySQL

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำการสร้าง Rest Api เบื้องต้นกันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก

REST API อธิบายอย่างง่ายก็คือ การสร้าง Web Service ในรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ Application หรือ ภาษา Programing อื่น ๆ สามารถเรียกใช้ข้อมูลของเราได้ ผ่านทาง  โปรโตคอล HTTP หมายความว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยใช้  URL  Web Site ได้นั้นเอง

Read More

Export Excel File With PhpSpreadsheet

สวัสดีครับ ต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราได้แนะนำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel และ Import เข้าฐานข้อมูล MySQL
https://monkeywebstudio.com/read-excel-file-with-phpspreadsheet/

ในตอนนี้เราจะมาทำการ Export ข้อมูลเป็น ไฟล์ Excel กันดูบ้างครับ

สำหรับบทความนี้เราจะใช้ Library phpSpreadsheet กันครับ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งให้ลองดูจากบทความก่อนหน้าได้เลยครับ
Read More

Read Excel File With PhpSpreadsheet

สวัสดีครับ ในวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งาน  PhpSpreadsheet  ซึ่งเป็น Library สำหรับ จัดการไฟล์ Excel ครับ
ซึ่งจะมาแทนที่ตัว PHPExcel ที่ยุติการพัฒนาไปแล้วครับ สำหรับ  PhpSpreadsheet จะรองรับ PHP Version 7.1 ขึ้นไปครับ

สามารถดูรายละเอียดของ PhpSpreadsheet   ได้ที่

https://phpspreadsheet.readthedocs.io/en/latest/

Read More

NodeJs & Express Js CRUD MySQL Part 1

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งาน Nodejs ในการ CRUD หรือ (create,read,update,delete) กันครับ โดยในบทความนี้จะแสดงถึงตัวอย่างการใช้งานเลยครับ

เครื่องมือที่เราจะใช้ในบทความนี้มีดังนี้ครับ

1.NodeJs https://nodejs.org/
2.ExpressJs  https://expressjs.com
3.MySQL (ในที่นี้ผมขอใช้ MySQL ที่ติดมากับ Xampp ครับเพราะง่ายดี)
https://www.apachefriends.org/index.html

Read More