Skip to main content

Writing Large XLSX Spreadsheet Files with PHP_XLSXWriter

สำหรับบทความนี้ ผู้เขียนจะแนะนำถึงการใช้งาน PHP XLSX Writer ซึ่งเป็น Library สำหรับ Export Excel ที่มีขนาดเล็ก รองรับการ Export ได้หลากหลายรูปแบบ ครับ

มาดูความสามารถ หลัก ๆ กันครับ

* supports PHP 5.2.1+

* takes UTF-8 encoded input

* multiple worksheets

* supports currency/date/numeric cell formatting, simple formulas

* supports basic cell styling

* supports writing huge 100K+ row spreadsheets

สำหรับข้อสุดท้ายอันนี้ถือว่า ช่วยแก้ปัญหา สำหรับการ Export ข้อมูลจำนวน มาก ๆ  เป็น แสน ๆ เร็คคอร์ด เป็น Excel  ซึ่งผู้เขียน ได้ลองใช้ Library หลาย ๆ ตัว พบว่า library ตัวนี้ มีขนาดเล็ก และ ใช้เวลาในการประมวลผล อยู่ในระดับที่ดีครับ ( Export ข้อมูลเป็น  Excel  ข้อมูลจำนวน 100000 ขึ้นไป )

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://github.com/mk-j/PHP_XLSXWriter

Read More

Export ข้อมูลอย่างง่ายด้วย TableExport.js Javascript Library

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการใช้งาน TableExport.js ซึ่งเป็น Javascript Library สำหรับ Export ข้อมูลรองรับการ Export ข้อมูลจาก Html Table ไปเป็นไฟล์ Excel , Csv หรือ ไฟล์ text
การใช้งานสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาได้ที่
https://tableexport.v4.travismclarke.com/#tableexport

Read More

เริ่มต้นใช้งาน Bootstrap 4 สำหรับผู้เริ่มต้น

e-book เริ่มต้นใช้งาน bootstrap 4 สำหรับผู้เริ่มต้น

                   Bootstrap ในฐานะคนทำเว็บหรือ คิดจะทำเว็บ คงจะเคยได้ยิน หรือ ใช้งานอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับ CSS Framework ตัวนี้ แต่สำหรับ ใครที่พึ่งเริ่มจะศึกษาการทำเว็บ หรือ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ก็อาจจะสงสัยว่า จะใช้งานมันยังไง ขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่ามันง่าย มาก ๆ (แค่ก็อบวางก็ได้แล้ว) ใน เอกสารชุดนี้ เราจะมาแนะนำการใช้งานเริ่มต้นให้ดูกันครับ

สร้างรายงาน PDF อย่างง่าย ๆ ด้วย mPDF PHP Library

สร้างรายงาน PDF อย่างง่าย ๆ ด้วย mPDF PHP Library

ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการใช้งาน  mPDF  PHP library  เป็น Library ที่สามารถ สร้างเอกสารเป็น PDF FILE ได้ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าใช้งานง่ายมาก ๆ ครับ

Read More

สร้าง ปฏิทินตารางเวลา ด้วย FullCalendar Scheduler Javascript Library

สวัสดีครับ ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำการใช้งาน Fullcalendar Scheduler ซึ่งเป็น Javascript Library สำหรับ จัดการข้อมูลตารางเวลา สามารถ แสดงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของวันได้  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ หลายรูปแบบ เช่น แสดงช่วงเวลาการใช้ห้องประชุม เป็นต้น

สามารถดูตัวอย่างการใช้งานได้ที่  Fullcalendar Scheduler

Read More

สร้างรายงานกราฟอย่างง่าย ๆ ด้วย C3js JavaScript Chart Library

สร้างรายงานรูปแบบกราฟ อย่าง ง่าย ๆ ด้วย C3js Javascript chart library

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการ สร้าง รายงานในรูปแบบ กราฟ อย่าง ง่าย ๆ ด้วย  C3js Javascript chart library ซึ่งมีความสามารถในการสร้างกราฟได้หลายรูปแบบ และสามารถใช้งานได้ฟรีครับ

Read More

การใช้งาน jstree

How to use jsTree Jquery Tree Plugin With PHP MySQL

สวัสดีครับในบทความนี้ เราจะมาแนะนำถึงการใช้งาน jsTree  เป็น Library สำหรับแสดงผลข้อมูล ที่มีลักษณะโครงสร้างต้นไม้  (Tree Structure)

ข้อมูลชนิดโครงสร้างต้นไม้   (Tree Structure)  คือ โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน และ มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขากันออกไป คล้ายกับ กิ่งของต้นไม้ (ถึงได้เรียกว่าโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ครับ) โดยมักใช้กับข้อมูลที่มีการแบ่งลำดับชั้นเช่น โครงสร้างองค์กร หรือ หมวดหมู่หนังสือที่แบ่งออกเป็นชั้น ๆ เป็นต้น
Read More

การใช้งาน ChartJs

การใช้งาน Chart JS สร้างรายงานในรูปแบบกราฟ

บทความนี้ทางเราจะขอแนะนำการใช้งาน ChartJs ซึ่งเป็น javascript library
สำหรับ สร้างรายงาน กราฟ ในรูปแบบ ต่าง ๆ  ตัว ChartJs นั้นเป็น OpenSource ครับ
ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี เรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยดีกว่าครับ

Read More

Codeigniter Upload File

CodeIgniter Basic Upload File With Database

ใบบทความนี้ เราจะมาแนะนำถึงการใช้งาน CodeIgniter ในส่วนของการ Upload  File ครับ ซึ่ง ตัว CodeIgniter  Framework ได้เตรียม ส่วนของการ Upload และ การตรวจสอบ ไฟล์  เช่น ขนาด รูปแบบ และ อื่น ๆ ไว้อยู่แล้ว เราจะมาทำการเรียกใช้งาน Class  Upload กันเลยดีกว่า

Read More