Skip to main content
การใช้งาน jstree

How to use jsTree Jquery Tree Plugin With PHP MySQL

สวัสดีครับในบทความนี้ เราจะมาแนะนำถึงการใช้งาน jsTree  เป็น Library สำหรับแสดงผลข้อมูล ที่มีลักษณะโครงสร้างต้นไม้  (Tree Structure)

ข้อมูลชนิดโครงสร้างต้นไม้   (Tree Structure)  คือ โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน และ มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขากันออกไป คล้ายกับ กิ่งของต้นไม้ (ถึงได้เรียกว่าโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ครับ) โดยมักใช้กับข้อมูลที่มีการแบ่งลำดับชั้นเช่น โครงสร้างองค์กร หรือ หมวดหมู่หนังสือที่แบ่งออกเป็นชั้น ๆ เป็นต้น
Read More

การใช้งาน ChartJs

การใช้งาน Chart JS สร้างรายงานในรูปแบบกราฟ

บทความนี้ทางเราจะขอแนะนำการใช้งาน ChartJs ซึ่งเป็น javascript library
สำหรับ สร้างรายงาน กราฟ ในรูปแบบ ต่าง ๆ  ตัว ChartJs นั้นเป็น OpenSource ครับ
ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี เรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยดีกว่าครับ

Read More

PHP เขียนโปรแกรม สุ่มรายชื่อผู้โชคดี

คงเป็นเรื่องน่าปวดหัวไม่น้อยหากเราต้องการสุ่มรายชื่อผู้โชดดี เช่น ผู้ที่จะได้รับรางวัล หรือ ของแถม ต่าง ๆ   จาก รายชื่อ คนจำนวนมาก เป็น 100 เป็น 1,000  หรือ เป็น 10,000  หากเราไม่มี เครื่องมือ หรือ โปรแกรมมาช่วยในส่วนนี้

Read More

การใช้งาน Select2 With PHP/MySQL สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล

การใช้งาน Jquery Select2 สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยดึงข้อมูล มาจากฐานข้อมูล MySQL  ในบทความนี้จะใช้ฐานข้อมูล SQL จาก Thailand Province Database
ซึ่งจะมีการใช้งาน ร่วมกับ  JQuery Select2 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Read More

การ Import File SQL ขนาดใหญ๋ ด้วย BigDump PHP Script

ปกติในการนำเข้าข้อมูลไฟล์ Database ที่เป็น SQL ใน phpmyadmin นั้น ค่าเริ่มต้นจะรองรับอยู่ที่ขนาด 2 MB แต่หากไฟล์ sql ของเรามีขนาดใหญ่มากกว่านั้นละ ในที่นี้ก็คือ 100 MB  ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คือ อาจจะไปปรับแก้ใน Config ในไฟล์ php.ini เพื่อให้สามารถ Uploads ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่หากเราไม่ต้องการไปปรับค่า config อะไรให้มันยุ่งยาก เรามีตัวช่วยมาแนะนำ นั้นก็คือ BigDump ซึ่งเป็น PHP Script ขนาดเล็ก ที่จะช่วยให้เรานำเข้าข้อมูล ไฟล์ sql ที่มีขนาดใหญ่ ได้ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ bigdump

Read More

การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL

Highcharts JS  เป็น JavaScript library สำหรับสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถใช้ได้ฟรี เฉพาะกับโปรเจ็คส่วนบุคคล

ในบทความนี้ เราจะแนะนำการใช้งาน Highchart แสดงข้อมูล โดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงผลบนหน้าเว็บ ในรูปแบบ Chart ต่าง ๆ

Read More

Jquery File Upload with PHP & MySQL

Jquery File Upload คือ Plugin ที่ช่วยจัดการระบบ การ Upload รูปภาพ รองรับการ upload และ ลบ รูปภาพแบบ ทีละไฟล์ หรือ แบบหลายไฟล์ ทดลองใช้งานตัวอย่างได้ที่ http://blueimp.github.io/jQuery-File-Upload/ จะเห็นว่าคุณสมบัติน่าใช้เลยทีเดียว

Read More

การใช้งาน Fullcalendar2 with Bootstrap Modal And MySQL

การใช้งาน Fullcalendar2 ในตัวอย่างจะเป็นการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงใน Fullcalendar2

สร้าง class PHP/MySQLi เพิ่ม แก้ไข และ ลบ ข้อมูล และ ประยุกต์ใช้งาน ร่วมกับ Bootstrap Modal

Read More

PHP ค้นหาข้อมูล ด้วย Jquery Ajax

การเขียนโปรแกรม ค้นหาข้อมูล ใน MySQL โดย ใช้ Jquery ajax ในการดึงข้อมูล และนำมาแสดงผล โดยไม่ต้อง Refresh หน้าจอ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ของผู้ใช้งานได้ ในตัวอย่างจะเป็นการเขียนโปรแกรมดึงข้อมูล จากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล  MySQL นำมาแสดงผล

Read More