Skip to main content

สร้าง Charts แบบสวย ๆ ด้วย Echarts Javascript Library

สวัสดีครับ ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ Java script Library อีกตัว ไว้เป็นทางเลือก สำหรับ การสร้าง รายงานในรูปแบบกราฟ ครับ
ซึ่ง Library ที่จะแนะนำในที่นี้ มีชื่อ ว่า  Echarts สามารถดูตัวอย่าง เต็ม ๆ ได้ที่

https://ecomfe.github.io/echarts-doc/public/en/index.html

Read More

Writing Large XLSX Spreadsheet Files with PHP_XLSXWriter

สำหรับบทความนี้ ผู้เขียนจะแนะนำถึงการใช้งาน PHP XLSX Writer ซึ่งเป็น Library สำหรับ Export Excel ที่มีขนาดเล็ก รองรับการ Export ได้หลากหลายรูปแบบ ครับ

มาดูความสามารถ หลัก ๆ กันครับ

* supports PHP 5.2.1+

* takes UTF-8 encoded input

* multiple worksheets

* supports currency/date/numeric cell formatting, simple formulas

* supports basic cell styling

* supports writing huge 100K+ row spreadsheets

สำหรับข้อสุดท้ายอันนี้ถือว่า ช่วยแก้ปัญหา สำหรับการ Export ข้อมูลจำนวน มาก ๆ  เป็น แสน ๆ เร็คคอร์ด เป็น Excel  ซึ่งผู้เขียน ได้ลองใช้ Library หลาย ๆ ตัว พบว่า library ตัวนี้ มีขนาดเล็ก และ ใช้เวลาในการประมวลผล อยู่ในระดับที่ดีครับ ( Export ข้อมูลเป็น  Excel  ข้อมูลจำนวน 100000 ขึ้นไป )

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://github.com/mk-j/PHP_XLSXWriter

Read More

สร้างรายงาน PDF อย่างง่าย ๆ ด้วย mPDF PHP Library

สร้างรายงาน PDF อย่างง่าย ๆ ด้วย mPDF PHP Library

ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการใช้งาน  mPDF  PHP library  เป็น Library ที่สามารถ สร้างเอกสารเป็น PDF FILE ได้ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าใช้งานง่ายมาก ๆ ครับ

Read More

การใช้งาน jstree

How to use jsTree Jquery Tree Plugin With PHP MySQL

สวัสดีครับในบทความนี้ เราจะมาแนะนำถึงการใช้งาน jsTree  เป็น Library สำหรับแสดงผลข้อมูล ที่มีลักษณะโครงสร้างต้นไม้  (Tree Structure)

ข้อมูลชนิดโครงสร้างต้นไม้   (Tree Structure)  คือ โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน และ มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขากันออกไป คล้ายกับ กิ่งของต้นไม้ (ถึงได้เรียกว่าโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ครับ) โดยมักใช้กับข้อมูลที่มีการแบ่งลำดับชั้นเช่น โครงสร้างองค์กร หรือ หมวดหมู่หนังสือที่แบ่งออกเป็นชั้น ๆ เป็นต้น
Read More

การใช้งาน ChartJs

การใช้งาน Chart JS สร้างรายงานในรูปแบบกราฟ

บทความนี้ทางเราจะขอแนะนำการใช้งาน ChartJs ซึ่งเป็น javascript library
สำหรับ สร้างรายงาน กราฟ ในรูปแบบ ต่าง ๆ  ตัว ChartJs นั้นเป็น OpenSource ครับ
ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี เรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยดีกว่าครับ

Read More

PHP เขียนโปรแกรม สุ่มรายชื่อผู้โชคดี

คงเป็นเรื่องน่าปวดหัวไม่น้อยหากเราต้องการสุ่มรายชื่อผู้โชดดี เช่น ผู้ที่จะได้รับรางวัล หรือ ของแถม ต่าง ๆ   จาก รายชื่อ คนจำนวนมาก เป็น 100 เป็น 1,000  หรือ เป็น 10,000  หากเราไม่มี เครื่องมือ หรือ โปรแกรมมาช่วยในส่วนนี้

Read More

การใช้งาน Select2 With PHP/MySQL สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล

การใช้งาน Jquery Select2 สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยดึงข้อมูล มาจากฐานข้อมูล MySQL  ในบทความนี้จะใช้ฐานข้อมูล SQL จาก Thailand Province Database
ซึ่งจะมีการใช้งาน ร่วมกับ  JQuery Select2 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Read More

การ Import File SQL ขนาดใหญ๋ ด้วย BigDump PHP Script

ปกติในการนำเข้าข้อมูลไฟล์ Database ที่เป็น SQL ใน phpmyadmin นั้น ค่าเริ่มต้นจะรองรับอยู่ที่ขนาด 2 MB แต่หากไฟล์ sql ของเรามีขนาดใหญ่มากกว่านั้นละ ในที่นี้ก็คือ 100 MB  ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คือ อาจจะไปปรับแก้ใน Config ในไฟล์ php.ini เพื่อให้สามารถ Uploads ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่หากเราไม่ต้องการไปปรับค่า config อะไรให้มันยุ่งยาก เรามีตัวช่วยมาแนะนำ นั้นก็คือ BigDump ซึ่งเป็น PHP Script ขนาดเล็ก ที่จะช่วยให้เรานำเข้าข้อมูล ไฟล์ sql ที่มีขนาดใหญ่ ได้ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ bigdump

Read More