Skip to main content

Export ข้อมูลอย่างง่ายด้วย TableExport.js Javascript Library

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการใช้งาน TableExport.js ซึ่งเป็น Javascript Library สำหรับ Export ข้อมูลรองรับการ Export ข้อมูลจาก Html Table ไปเป็นไฟล์ Excel , Csv หรือ ไฟล์ text
การใช้งานสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาได้ที่
https://tableexport.v4.travismclarke.com/#tableexport

การติดตั้ง TableExport.js

การติดตั้ง สามารถทำได้หลายวิธีเช่น ติดตั้ง ผ่านตัวจัดการแพ็คเกจ อย่าง Bower หรือ npm หรือจะใช้บริการ Script Online จาก CDN ก็ได้ ในตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้วิธีติดตั้งจาก CDN

นำเข้าไฟล์ Css 

นำเข้าไฟล์ Js

เรียกใช้งาน ฟังชั่น  TableExport 

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน

ตัวอย่างการแสดงผล

จะเห็นว่า TableExport จะสร้างปุ่ม Export ให้เราอัตโนมัติหากไม่มีอะไรผิดพลาดสามารถกด Export แล้วจะได้ไฟล์ทันทีครับ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมกับ PHP และ ฐานข้อมูล MySQL

ตัวอย่างฐานข้อมูลตัวอย่าง

นำเข้า Css Bootstarp

ใน TableExport เราสามารถใช้ความสามารถของ Bootstrap ในการเพิ่มความสวยงานให้กับ Table ได้

สร้าง Table โดยมีการแสดงผลข้อมูลจาก PHP/MySQL

ค่าเริ่มต้นเมื่อ Export เราจะได้ไฟล์ที่มีชื่อเหมือนกับ id ของ Table ตัวอย่างเมื่อ Export จะได้ไฟล์  export-data.xlsx

เรียกใช้งานฟังชั่น TableExport  โดยจะมีการกำหนดค่า Properties ดังนี้

ตัวอย่างไฟล์แบบเต็ม

ตัวอย่างการแสดงผล จะเห็นว่าตารางข้อมูลของเรามีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

Demo

Download SourceCode

สำหรับในบทความนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และช่วยลดเวลาในการทำงานกับผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณครับ