Skip to main content

การใช้งาน Progress Bar แสดง เปอร์เซ็นต์ การกรอกแบบฟอร์ม HTML

ในตัวอย่างนี้เราขอนำเสนอ การสร้าง ฟอร์ม HTML ตัวเลือกแบบสอบถามอย่างง่าย ๆ ซึ่งจะใช้ input ที่ มี Type เป็น radio โดยเราจะเพิ่มการแสดง Progress Bar
เปอร์เซ็นต์ การ เลือก ตอบคำถาม ว่าผู้ตอบคำถามได้ตอบคำถามไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ ได้

Read More

การใช้งาน Select2 With PHP/MySQL สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล

การใช้งาน Jquery Select2 สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยดึงข้อมูล มาจากฐานข้อมูล MySQL  ในบทความนี้จะใช้ฐานข้อมูล SQL จาก Thailand Province Database
ซึ่งจะมีการใช้งาน ร่วมกับ  JQuery Select2 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Read More

การ Import File SQL ขนาดใหญ๋ ด้วย BigDump PHP Script

ปกติในการนำเข้าข้อมูลไฟล์ Database ที่เป็น SQL ใน phpmyadmin นั้น ค่าเริ่มต้นจะรองรับอยู่ที่ขนาด 2 MB แต่หากไฟล์ sql ของเรามีขนาดใหญ่มากกว่านั้นละ ในที่นี้ก็คือ 100 MB  ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คือ อาจจะไปปรับแก้ใน Config ในไฟล์ php.ini เพื่อให้สามารถ Uploads ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่หากเราไม่ต้องการไปปรับค่า config อะไรให้มันยุ่งยาก เรามีตัวช่วยมาแนะนำ นั้นก็คือ BigDump ซึ่งเป็น PHP Script ขนาดเล็ก ที่จะช่วยให้เรานำเข้าข้อมูล ไฟล์ sql ที่มีขนาดใหญ่ ได้ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ bigdump

Read More

การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL

Highcharts JS  เป็น JavaScript library สำหรับสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถใช้ได้ฟรี เฉพาะกับโปรเจ็คส่วนบุคคล

ในบทความนี้ เราจะแนะนำการใช้งาน Highchart แสดงข้อมูล โดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงผลบนหน้าเว็บ ในรูปแบบ Chart ต่าง ๆ

Read More

Jquery File Upload with PHP & MySQL

Jquery File Upload คือ Plugin ที่ช่วยจัดการระบบ การ Upload รูปภาพ รองรับการ upload และ ลบ รูปภาพแบบ ทีละไฟล์ หรือ แบบหลายไฟล์ ทดลองใช้งานตัวอย่างได้ที่ http://blueimp.github.io/jQuery-File-Upload/ จะเห็นว่าคุณสมบัติน่าใช้เลยทีเดียว

Read More

การใช้งาน Jquery Ui DatePicker

การสร้าง Form เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ในกรณีที่ต้องมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบวันที่ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล เราจะมา แนะนำการใช้งาน Jquery Ui DatePicker ซึ่ง ช่วยสำหรับการแสดงผล ปฏิทิน และสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้

Read More

การใช้งาน Fullcalendar2 with Bootstrap Modal And MySQL

การใช้งาน Fullcalendar2 ในตัวอย่างจะเป็นการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงใน Fullcalendar2

สร้าง class PHP/MySQLi เพิ่ม แก้ไข และ ลบ ข้อมูล และ ประยุกต์ใช้งาน ร่วมกับ Bootstrap Modal

Read More

PHP ค้นหาข้อมูล ด้วย Jquery Ajax

การเขียนโปรแกรม ค้นหาข้อมูล ใน MySQL โดย ใช้ Jquery ajax ในการดึงข้อมูล และนำมาแสดงผล โดยไม่ต้อง Refresh หน้าจอ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ของผู้ใช้งานได้ ในตัวอย่างจะเป็นการเขียนโปรแกรมดึงข้อมูล จากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล  MySQL นำมาแสดงผล

Read More

PHP Function วันที่ และ เวลา ในรูปแบบ ว/ด/ป

ข้อมูลวันที่ หรือ DATE ใน ฐานข้อมูล MySQL นั้น จะอยู่ในรูปแบบของ ปี-เดือน-วัน (เช่น 2015-05-05) ซึ่ง อาจจะไม่สะดวกในการแสดงผล หากต้องการให้การแสดงผลอยู่ในรูปแบบ ว/ด/ป สามารถ ทำได้โดยการสร้าง Function ขึ้นมาเพื่อ แปลง ข้อมูลให้เป็นในรูปแบบที่ต้องการ

Read More