Skip to main content

FullCalendar Integrate With Google Calendar API

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในบทความนี้จะขอแนะนำ การใช้งาน Fullcalendar โดยครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับ Google Calendar Api สำหรับนำข้อมูลที่บันทึกใน Google Calendar มาแสดงใน Fullcalendar ของเราครับ
Read More

Laravel 5.7 Integrate with SB Admin 2 Bootstrap Admin Theme

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ การนำ SB Admin2 นำมาใช้เป็น Theme ใน Laravel ของเราครับ ซึ่ง SB Admin2 นี้จะมาพร้อมกับ Bootstrap 4  สามารถดูตัวอย่างแบบเต็ม ๆ ได้ที่

https://startbootstrap.com/themes/sb-admin-2/

Read More

Laravel 5.7 Basic CRUD Tutorial

สวัสดีครับ ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว เราได้ทำการติดตั้ง Laravel 5.7 และ สร้างฐานข้อมูล blog กันมาแล้ว ในบทความนี้เราจะมาเขียน CRUD การ เพิ่ม แก้ไข และ ลบ ข้อมูลกันครับ

Read More

HOW TO INSTALL PHP LARAVEL 5.7

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้ง Laravel กันครับ ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง laravel จะมีหลาย Version มาก ๆ และ ในบทความนี้จะใช้ Version 5.7 เป็นตัวอย่าง ครับ

ก่อนการติดตั้ง เรามาตรวจสอบ ความต้องการของระบบเบื้องต้นกันก่อนครับ

1.โปรแกรม composer ในการติดตั้ง Laravel จะต้องติดตั้งผ่าน composer เท่านั้นครับ ใครยังไม่มีคงต้องไปหาติดตั้งกันมาก่อนครับ

2.โปรแกรมจำลอง Server ตัวอย่างจะใช้โปรแกรม Xampp ครับ

เพิ่มเติม สำหรับ laravel 5.7 ให้ใช้ php version ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7.1.3 ขึ้นไปครับ

Read More

การใช้งาน Firebase Authentication ด้วย React JS

สวัสดีครับ สำหรับในบทความนี้จะเกียวกับ การใช้งาน Firebase Authentication กันครับ โดยในตัวอย่างจะใช้ React Js ซึ่งในบทความนี้จะต่อเนื้องจากบทความที่แล้วครับ

การใช้งาน Firebase Realtime Database ด้วย ReactJs

จาก เนื้อหาในตอนที่แล้ว เราได้ทำการสร้าง App ง่าย ๆ ให้สามารถ บันทึก และ แก้ไข ข้อมูลกันไปแล้ว แต่ในตอนนี้ เราจะมาเพิ่มหน้าจอ ให้สามารถ Login และ Logout ได้ครับ

โดยวิธีการใช้งาน Firebase Authentication โดยละเอียด ดูได้ที่

https://firebase.google.com/docs/auth/web/password-auth?authuser=0

Read More

การใช้งาน Firebase Realtime Database ด้วย ReactJs

สวัสดีครับ ในบทความนี้จะเป็นบทความแรกที่เขียนเกี่ยวกับ ReactJs  และ Firebase ครับ เนื่องจากบทความที่ผ่าน ๆ มาจะเกี่ยวกับการใช้งาน JQuery หรือ PHP เป็นส่วนใหญ่ครับ

ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้น จะไม่ได้อธิบายถึง  คำสั่ง หรือ หลักการทำงานต่าง ๆ  ของคำสั่ง เช่น state , props หรือ component ต่าง ๆ (เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ 555) สามารถหาดูเพิ่มเติมใด้จากเว็บอื่น ๆ เนื่องจากมีท่านอื่น ๆ อธิบายใว้ดีมากแล้วครับ
Read More

สร้าง Charts แบบสวย ๆ ด้วย Echarts Javascript Library

สวัสดีครับ ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ Java script Library อีกตัว ไว้เป็นทางเลือก สำหรับ การสร้าง รายงานในรูปแบบกราฟ ครับ
ซึ่ง Library ที่จะแนะนำในที่นี้ มีชื่อ ว่า  Echarts สามารถดูตัวอย่าง เต็ม ๆ ได้ที่

https://ecomfe.github.io/echarts-doc/public/en/index.html

Read More

แสดง ip ผู้เข้าชม Website ด้วย ipstack.com

ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำการ แสดง ข้อมูล ip ผู้เข้าชม Website ด้วย ipstack.com กันครับ

ipstack.com คืออะไร

ipstack คือ Web Api ที่ให้บริการในการตรวจสอบ ข้อมูลผู้เข้าชม Web Site ของเรา โดยสามารถเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น เลข IP,  ประเทศ (Country) ,ตำแหน่งที่ตั้ง (Latitude,Longitude) ,  สกุลเงิน (Currency) , เขตเวลา (Time Zone) เป็นต้น

Read More