Skip to main content

Basic SQL Statement การใช้งาน คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Part 1

ภาษา SQL คือภาษา มาตราฐาน สำหรับจัดการฐานข้อมูล  เช่น MySQL, SQL Server, Access, Oracle ฯลฯ

ในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม ก็คงหนีไม่พ้น การที่เราต้อง ทำอะไรบางอย่าง กับ Data หรือ ข้อมูล ที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ การค้นหา ข้อมูลตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ซึ่งเราจะแนะนำการใช้คำสั่ง SELECT ในการค้นหาข้อมูล และ ตัวอย่างเงื่อนไข ในรูปแบบต่าง ๆ

Read More

การ Import File SQL ขนาดใหญ๋ ด้วย BigDump PHP Script

ปกติในการนำเข้าข้อมูลไฟล์ Database ที่เป็น SQL ใน phpmyadmin นั้น ค่าเริ่มต้นจะรองรับอยู่ที่ขนาด 2 MB แต่หากไฟล์ sql ของเรามีขนาดใหญ่มากกว่านั้นละ ในที่นี้ก็คือ 100 MB  ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คือ อาจจะไปปรับแก้ใน Config ในไฟล์ php.ini เพื่อให้สามารถ Uploads ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่หากเราไม่ต้องการไปปรับค่า config อะไรให้มันยุ่งยาก เรามีตัวช่วยมาแนะนำ นั้นก็คือ BigDump ซึ่งเป็น PHP Script ขนาดเล็ก ที่จะช่วยให้เรานำเข้าข้อมูล ไฟล์ sql ที่มีขนาดใหญ่ ได้ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ bigdump

Read More