Skip to main content

สร้าง Barcode ด้วย JsBarcode

สวัสดีครับ ในบทความนี้ ทางผู้เขียนจะขอแนะนำ Library สำหรับสร้าง Barcode แบบง่าย ๆ กันครับ นั่นก็คือ JsBarcode ซึ่งเป็น Javascript ใช้งานได้ง่ายครับ ลองไปดูที่เว็บผู้พัฒนากันก่อนคร้ับ

https://lindell.me/JsBarcode/

สำหรับมือใหม่ที่ดูแล้วไม่รู้จะนำไปใช้งานยังไง สามารถทำตามบทความนี้ได้เลยครับ

เริ่มต้นใช้งาน
ก่อนอื่นเราต้องนำเข้า JsBarcode มาไว้ใน หน้าเว็บของเราก่อนครับ

จากนั้นสร้าง Tag  img โดยกำหนด id มีค่าเท่ากับ barcode

เมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะมาเรียกใช้ Jsbarcode กันต่อครับ

ตัวอย่างไฟล์ index.html ทั้งหมด

ตัวอย่างการทำงาน หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะแสดงผลดังภาพครับ

เราสามารถกำหนด Options ต่าง ๆของ Barocde ได้ เช่น ความกว้าง ความสูง หรือ สีของแถบ Barcode เป็นต้น

ตัวอย่างการปรับแต่ง Options

ตัวอย่างการแสดงผล

การใช้งาน Barcode Js ร่วมกับ PHP/MySQL

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการใช้งาน Barcode Js แสดงผลข้อมูลที่ได้จาก PHP/MySQL กันครับ

ก่อนอื่นเรามาสร้างฐานข้อมูลตัวอย่างกันก่อนครับ

สร้างฐานข้อมูลชื่อ stock จากนั้นสร้างตาราง demo ตามตัวอย่างต่อไปนี้

สร้างไฟล์ demo.php

ตัวอย่างการทำงาน

Example Source Code

ขอขอบคุณข้อมูลจาก / Credit By
https://lindell.me/JsBarcode/