Skip to main content

Basic SQL Statement การใช้งาน คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Part 1

ภาษา SQL คือภาษา มาตราฐาน สำหรับจัดการฐานข้อมูล  เช่น MySQL, SQL Server, Access, Oracle ฯลฯ

ในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม ก็คงหนีไม่พ้น การที่เราต้อง ทำอะไรบางอย่าง กับ Data หรือ ข้อมูล ที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ การค้นหา ข้อมูลตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ซึ่งเราจะแนะนำการใช้คำสั่ง SELECT ในการค้นหาข้อมูล และ ตัวอย่างเงื่อนไข ในรูปแบบต่าง ๆ

Read More

PHP เขียนโปรแกรม สุ่มรายชื่อผู้โชคดี

คงเป็นเรื่องน่าปวดหัวไม่น้อยหากเราต้องการสุ่มรายชื่อผู้โชดดี เช่น ผู้ที่จะได้รับรางวัล หรือ ของแถม ต่าง ๆ   จาก รายชื่อ คนจำนวนมาก เป็น 100 เป็น 1,000  หรือ เป็น 10,000  หากเราไม่มี เครื่องมือ หรือ โปรแกรมมาช่วยในส่วนนี้

Read More

การใช้งาน Progress Bar แสดง เปอร์เซ็นต์ การกรอกแบบฟอร์ม HTML

ในตัวอย่างนี้เราขอนำเสนอ การสร้าง ฟอร์ม HTML ตัวเลือกแบบสอบถามอย่างง่าย ๆ ซึ่งจะใช้ input ที่ มี Type เป็น radio โดยเราจะเพิ่มการแสดง Progress Bar
เปอร์เซ็นต์ การ เลือก ตอบคำถาม ว่าผู้ตอบคำถามได้ตอบคำถามไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ ได้

Read More

การใช้งาน Select2 With PHP/MySQL สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล

การใช้งาน Jquery Select2 สร้างตัวเลือกแบบ DropDown เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยดึงข้อมูล มาจากฐานข้อมูล MySQL  ในบทความนี้จะใช้ฐานข้อมูล SQL จาก Thailand Province Database
ซึ่งจะมีการใช้งาน ร่วมกับ  JQuery Select2 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Read More

การ Import File SQL ขนาดใหญ๋ ด้วย BigDump PHP Script

ปกติในการนำเข้าข้อมูลไฟล์ Database ที่เป็น SQL ใน phpmyadmin นั้น ค่าเริ่มต้นจะรองรับอยู่ที่ขนาด 2 MB แต่หากไฟล์ sql ของเรามีขนาดใหญ่มากกว่านั้นละ ในที่นี้ก็คือ 100 MB  ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คือ อาจจะไปปรับแก้ใน Config ในไฟล์ php.ini เพื่อให้สามารถ Uploads ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่หากเราไม่ต้องการไปปรับค่า config อะไรให้มันยุ่งยาก เรามีตัวช่วยมาแนะนำ นั้นก็คือ BigDump ซึ่งเป็น PHP Script ขนาดเล็ก ที่จะช่วยให้เรานำเข้าข้อมูล ไฟล์ sql ที่มีขนาดใหญ่ ได้ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ bigdump

Read More

การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL

Highcharts JS  เป็น JavaScript library สำหรับสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถใช้ได้ฟรี เฉพาะกับโปรเจ็คส่วนบุคคล

ในบทความนี้ เราจะแนะนำการใช้งาน Highchart แสดงข้อมูล โดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงผลบนหน้าเว็บ ในรูปแบบ Chart ต่าง ๆ

Read More

Jquery File Upload with PHP & MySQL

Jquery File Upload คือ Plugin ที่ช่วยจัดการระบบ การ Upload รูปภาพ รองรับการ upload และ ลบ รูปภาพแบบ ทีละไฟล์ หรือ แบบหลายไฟล์ ทดลองใช้งานตัวอย่างได้ที่ http://blueimp.github.io/jQuery-File-Upload/ จะเห็นว่าคุณสมบัติน่าใช้เลยทีเดียว

Read More

การใช้งาน Jquery Ui DatePicker

การสร้าง Form เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ในกรณีที่ต้องมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบวันที่ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล เราจะมา แนะนำการใช้งาน Jquery Ui DatePicker ซึ่ง ช่วยสำหรับการแสดงผล ปฏิทิน และสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้

Read More